Læsetid: ca. 3 minutter

Ny på vandet

Forfatter: Bådliv.dk redaktion 17/08-2022

Bliv klogere på sømærkernes betydning

Sømærker i Danmark følger de internationale regner og stiller derfor krav til udformning og farver på de synlige dele, således de er genkendelige på tværs af landegrænser. Danske sømærker er til, så sejlende altid ved, til hvilken side afmærkningerne skal passeres. Sømærker kan også omtales som flydende afmærkning, bøjer til søs og farvandsafmærkninger, og de har alle forskellige betydninger som vises med en kombination af form og farve. 

Lær de mange sømærker at kende

Meningen med sømærker er, at markere områder, ruter, render, løb osv. når du er ude på vandet i din båd, så du sikkert kan sejle frem og få en forståelse for hvor du må befinde dig og hvad du skal være opmærksom på. Vi vil her beskrive om de forskellige typer af afmærkninger og sømærker navne, som vi mener er de mest vigtige og anvendte i danske farvande.

En hovedregel man skal huske når vi snakker om sømærker er: Grønt om styrbordStyrbordHøjre side af båden, når man kigger fra agterstævnen mod skibets stævn. (Fremefter).

Modsat bagbord
Gå til ordet
 og rødt om bagbordBagbordDen venstre del af en båd, når man kigger fra agterstævnen mod skibets stævn. (Fremefter)

Modsat styrbord
Gå til ordet
. - Sømærker har farve efter ”retning for indgående” både, som er defineret i det enkelte farvandsområde, som du kan se på kortet ’Retning for indgående’. Der findes 5 steder i Danmark, som man skal være ekstra opmærksom på.

Danmarkskort over retning for indgående både og skibe
Retning for indgående

Styrbord sideafmærkning

Afmærkning sømærke på styrbords side
Dette sømærke viser sejladsforhindringer i siderne af havne, fjorde, sejlløb og sejlrender. De grønne bøjer som billedet viser, er styrbord side, når man er for ’indgående’. Hvis du er indgående skal du have den grønne bøje på styrbord (højre) side og den røde anmærkning på bagbord (venstre) side. På søkortet kan man se retningen for ’indgående’ med en rød og en grøn prik.

Bagbord sideafmærkning

Afmærkning sømærke på bagbords side
Dette sømærke er røde bøjer, som skal holdes på bådens bagbord side. Hvilken side den skal passeres på, afhænger af om du er indgående eller udgående – hvis du er indgående i en havn, fjord eller sejlløb skal du holde den røde afmærkning på bagbord (venstre) side og grøn bøje skal være på styrbord (højre) side.

Specialafmærkning

Specialafmærkning sømærke
Viser forbudsområder, fredningsområder, skydeområder, lossepladser, rørledninger, kapsejlads og generelt ruter, hvor man skal være ekstra opmærksom. Bøjens form definerer hvordan man skal forholde sig ved sejlads, om man skal passere som grøn bøje eller rød bøje. Er bøjens form som en kegle, skal man sejle styrbord om. Er bøjens form som en cylinder, skal man sejle bagbord om.

Kompasafmærkning

Kompasafmærkning sømærke
Afmærkninger der viser forhindringer – det kan være vrag under vandet eller landløse grunde mm. Nordbøjen står placeret nord for forhindringen og passeres nord om, sydbøjen står syd for forhindringen og passeres syd om og samme procedure blot for øst og vest.

Midtfarvandsafmærkning

Mindtvandsafmærkning sømærke
Viser midten eller afslutningen på en kanal, fjord eller havneløb. Bøjen anvendes til en rute eller midten af et trafiksepareringssystem og skal holdes på bådens bagbord side, når man følger ruten. Den fungerer lidt ligesom midterstriberne på en landevej.

Isoleret fareafmærkning

Isoleret fareafmærkning sømærke
Sømærket viser en fare under vandoverfladen, der ligger isoleret og kan give risiko for fare din sejltur. Bøjen kan passeres på alle sider med en god afstand. Faren kan f.eks. være en sten, klippe eller sandbanke.

Sømærker er sat i system verden over

Sømærker har eksisteret i rigtig mange år. I gamle dage havde Danmark sine egne afmærkninger som var røde og sorte, men sejlede man til andre lande i Europa, kunne afmærkninger se anderledes ud, hvilket besværliggjorde meningen og betydningen med sømærkerne. Man fandt ud af at dette var meget uholdbart, og den internationale organisation ’International Association of Lighthouse Authorities (IALA) bestræbte sig på at få gjort afmærkningerne ens. I 1980 kom to nye systemer i brug verden over – de kaldes for A og B og bruges forskellige steder på jorden. System B bliver brugt i Nord- og Sydamerika og nogle steder i Asien. System A bruges i resten af verden, inklusiv Danmark. Forskellen på de to systemer er, at farven på bøjer og sømærker er byttet om, ellers er de ens på mange områder.

Sejlbåde mødes på vandet, styrbord og bagbord sømærker

VI SÆTTER PRIS PÅ DIT INPUT

Det er vigtigt for os at levere relevant og korrekt indhold.
Har du fundet en faktuel fejl eller har du en idé til en artikel du savner fra os?

Send feedback til os